Richtlijn

 

Rectaal toedienen van geneesmiddel

 

 

Doel

Het toedienen van voorgeschreven medicatie.

 

Algemene opmerkingen

-                 Medicijnen worden uitsluitend verstrekt op voorschrift van een arts

-                 De handeling mag alleen worden verricht in opdracht van een arts.

-                 Controleer altijd:

-          het juiste medicijn

-          de juiste cliŽnt

-          de juiste hoeveelheid

-          de juiste wijze van toediening

-          de juiste tijd van toediening

-          de houdbaarheidsdatum

 

Benodigdheden

Bij zetpil:

-                 Geneesmiddel

-                 Doseringsvoorschrift + reden waarom het medicijn ingenomen wordt

-                 Wegwerphandschoenen

-                 Zo nodig luier

Bij rectiole tevens:

-                 Bekkentje

-                 Vaseline

-                 Zo nodig luier

 

Voorbereiding

-                 Stel jezelf op de hoogte van de werking en de bijwerking(en) van het geneesmiddel

-                 Controleer van het geneesmiddel de naam, dosis, vervaldatum, tijdstip van inname

-                 Stel vast in welke vorm het geneesmiddel moet worden toegediend

-                 Vermeld, na het voor de eerste keer openen van het doosje, de datum op het etiket

-                 Zet alle benodigdheden binnen handbereik

-                 Doe sieraden af.

-                 Handen wassen

-                 Zorg voor privacy

-                 Vertel de cliŽnt het doel van de handeling; wat er gaat gebeuren en dat alles pijnloos kan verlopen, of indien deze dit niet kan begrijpen: noem de naam van de cliŽnt en vertel dat er iets gaat gebeuren.

-                 Vertel de cliŽnt ook dat de handeling als onprettig kan worden ervaren.

 

Werkwijze

-                 Vraag de cliŽnt op bed te gaan liggen en het onderlichaam te ontbloten

-                 Laat de cliŽnt een geschikte houding aannemen ( zo mogelijk op de linker zijde)

-                 Verwijder de verpakking van het geneesmiddel

-                 Trek de handschoenen aan

-                 Maak de anus goed zichtbaar

 

Bij een zetpil:

-                 Neem de zetpil uit de verpakking

-                 Trek met een hand de een bil omhoog zodat de anus zichtbaar wordt.

-                 Plaats de zetpil voorzichtig in de anus, langs de darmwand, voorbij de kringspier (zo ver mogelijk, vingerlengte) in de endeldarm.

-                 Let erop, dat de zetpil direct in de anusopening gebracht wordt

-                 Controleer of de zetpil er in blijft

 

Bij een rectiole:

-                 Verwijder de sluiting van de rectiole

-                 Breng een weinig vaseline aan op de canule van de rectiole

-                 Trek met een hand de een bil omhoog zodat de anus zichtbaar wordt.

-                 Breng de canule van de rectiole voorzichtig draaiend helemaal in de anus

-                 Spuit de vloeistof langzaam in

-                 Trek de rectiole in dichtgeknepen toestand uit de anus

-                 Controleer of alle vloeistof in de anus gespoten is, dus of de rectiole leeg is

-                 Deponeer de rectiole in het bekkentje

 

-                 Doe zo nodig een luier om

-                Doe de handschoenen uit

-                Ruim het materiaal op en was de handen.

-                 Noteer in het dossier (of ander afgesproken plaats) dat de medicatie is toegediend.

 

Complicaties

-                 Zie de bijsluiter van het geneesmiddel

-                 Onwel worden nadat zetpil is ingebracht (bleekheid, plotseling transpireren, misselijkheid, krampen) In dat geval direct een arts waarschuwen

-                 Darmkrampen

-                 Bij rectiole bloedinkjes ten gevolge van geforceerd inbrengen canule, alsook bloedinkjes ten gevolge van aambeien.

 

Complicaties moeten altijd in het zorgdossier worden opgeschreven en aan de arts te worden gemeld.

 

Mag zelfstandig worden verricht door

Iedereen die zich hiertoe bekwaam acht en toestemming heeft van de verantwoordelijke leidinggevende

 

 

Let op:

Het is de bedoeling met deze richtlijn een bijdrage te leveren aan een goede, verantwoorde en doelmatige zorg- en dienstverlening. Het kan zo nodig worden aangepast aan de individuele wensen van de cliŽnt.
Bij twijfel ten aanzien van de uitvoering van deze richtlijn of in situaties waarin deze richtlijn niet voorziet, overlegt men met de direct leidinggevende.

Afwijken van deze richtlijn kan soms noodzakelijk zijn, doch men zal afwijken van deze richtlijn te allen tijde moeten kunnen motiveren.

Deze richtlijn is slechts een hulpmiddel en kan en mag nimmer de plaats innemen van het eigen denken en handelen van de zorgverlener / ondersteuner.

De zorgverlener / ondersteuner kent en neemt bij het hanteren van deze richtlijn zijn ofhaar eigen verantwoordelijkheid.

Deze richtlijn is niet bedoeld voor particulier gebruik.

 

Auteur: D.Slagter, verpleegkundige

Publicatiedatum: 1 mei 2001

Laatste herziening: 23-11-2012

Disclaimer: De auteur draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien de gevolgen van het gebruik en de interpretatie van deze richtlijn. Raadpleeg zo nodig de leidinggevende.

 

Copyright2001 - 2016 Dick Slagter © All rights Reserved